Parteneriat pentru valorificarea patrimoniului arhitectural industrial în România

 

România dispune de un patrimoniu arhitectural industrial deosebit de valoros, dar nerecunoscut şi nevalorificat conform potenţialului său real, datorită – în general – percepţiei eronate a societăţii, adică monumentele istorice fiind doar consumatoare de fonduri, fără beneficii vizibile în urma investiţiei. Ideea de patrimoniu construit, factor al dezvoltării locale şi regionale, catalizator al vieţii culturale şi sociale recunoscută şi intens aplicată în ţările Europei de Vest, din păcate, nu este cunoscută la scară largă la noi în ţară, mai ales în mediul rural.

Acest parteneriat vizează dezvoltarea simţului civic, al mândriei şi al cetăţeniei active dornice de a contribui la protecţia valorilor culturale şi industriale, crearea unei baze de date regionale privind patrimoniul arhitectural industrial, conştientizarea instituţiilor şi autorităţilor locale privind valoarea acestui patrimoniu, respectiv crearea unui model de bună practică prin restaurarea parţială a Morii Castelului Bánffy din Bonţida, monument arhitectural industrial de categoria A.